خاله خانومی

سلام خاله جونی 

همین الان معلوم شد که تو ۷ هفته شدی ...  

دلم داره پر می زنه برای آبان ماه ... پاییز و زمستون امسال تو به جمع ما اضافه می شی و این یعنی اوج خوشبختی ... فقط کاش ... 

امیدورام سالم و سلامت باشی ...