خاله خانومی

سلام عزیز خاله 

خوبی؟ 

امروز می خوام یه حرف کوچولو بگم 

جزغل خاله می دونی مهمترین عضو بدن ما آدمها کجاست؟؟؟؟؟؟  

هر کسی یه نظر و عقیده ای داره٬ یکی ممکنه بگه چشمها٬یکی بگه دستها٬ قلب ... 

اما تنها یه عضو تو بدن هر آدمی از بقیه مهمتره اونم شونه های هر آدمه ...  

تو زندگی ما آدم ها گاهی لحظاتی پیش می یاد که دنبال شونه ای برای گریه کردن بگردیم ... 

دعا می کنم دوستانی داشته باشی که در لحظات حساس بتونی سرت رو روی شونه هاشون قرار بدی ...