خاله خانومی

سلام عزیزکم 

خوبی؟ 

دیروز رفته بودم دیدن یکی از دوستان قدیمی ... خیلی وقت بود ندیده بودمشون ... سعی کردم با وجود وقت کم کلی اطلاعات جمع کنم ... 

کلی راجع به شما حبه انگور صحبت کردیم ... کلی نگران مامانی شدیم ... قرار شد حواسمون رو یشتر جمع کنیم ... در ضمن قرار شد حواسمون به مامانی باشه که اضافه وزن زیاد نداشته باشه که تو سه ماهه آخر مشکلی پیش نیاد ... 

در کل با هر کی صحبت می کنم می گه سه ماهه دوم شیرین ترین زمانه و من امیدوارم زودتر این چند روز هم تموم بشه ... 

در ضمن مامانی شما عجیب علاقه به شوری داره ...