خاله خانومی

سلام عسلم 

خوبی؟ 

هنوز معلوم نیست شما دختری یا پسر ... 

خونواده ما کلا عاشق دختره خودم که دیگه نگو و نپرس ...  

همیشه دوست داشتم یه دختر ناز و تپل داشته و باشم٬ لباس های کوتاه تنش کنم و موهاش رو با کش های متفاوت ببندم ... براش کلی عروسک بخرم و اونم برام شیرین زبونی کنه ... 

آخه با پسرها نمی شه این کار ها رو کرد ...

اما تو این چند وقته هر کی می گه دختر یا پسر می گم مهم نیست فقط سلامت باشه ... 

دیشب داشتم با یه مامان نازنین حرف می زدم ... داشت از نی نی صحبت می کرد و منم کلی  ذوق داشتم ... ذوق روزی که تو به جمعمون اضافه بشی ...