خاله خانومی

سلام نفس 

خوبی خاله؟ 

الهی قربونت برم ... یه چند روزی عجیب گرفتار بودم نتونستم برات بنویسم ... ما همچنان در انتظار به سر می بریم ... 

امیدوار بودیم که امشب معلوم بشه شما چی هستی اما خواهری گفت زیاد منتظر نباشید احتمالا چند روز دیگه هم باید صبر کنید ...   

دیروز با مامانی رفته بودیم بیمارستان برای عیادت کسی ... ماشاالله با این که شما داری چهار ماه رو پر می کنی اما شکم مامانی خوب بزرگ شده ... مثلا خواستم همه رو سورپرایز کنم دیدم همه خودشون فهمیدن ...