خاله خانومی

سلام قند و نبات 

خوبی؟ 

الهی خاله دورت بگرده، ببخشید این چند روزه انگار به جای بیست و چهار ساعت به چهل و هشت ساعت احتیاج داشتم تا بتونم کارهام رو راست و ریس کنم ... 

ای وای ببخشید یادم نبود شما کوچولویی و بعضی حرفها رو باید ساده تر گفت... منظورم این بود که وقت برای انجام کارهام کم بود ...  

اوضاع مامانی نازت خوبه ... فقط یه کمی بی حوصله است ... که اونم احتمالا طبیعیه  

من هر روز که مامانی رو می بینم می گم زشت شدی ها ... اما هر کی می بینه نظرش بر خلاف نظر منه ... 

خانم دکتر هم به مامانی گفته بود که باید یه آزمایش ‍‍ژنتیک انجام بده اما مامانی موافق نبود ... بنابراین با چند تا دکتر صحبت کرد و دست ‌آخر حاضر نشد آین آزمایش رو انجام بده ... 

مشکل تیروئید هم با یه قرص خدا رو شکر حل شد ... یعنی مامانی شما باید تا به دنیا اومدن شما هر روز یه قرص بخوره ...