خاله خانومی

سلام نعنا و  پونه  

خوبی ؟ 

اینجا همه خوبن ... مامانی آخر هفته یه مسافرت کوتاه سه روزه رفت ... چون نمی دونستیم که باید گواهی از پزشک بگیریم تو فرودگاه برای مامانی مشکل پیش اومد ... اما با کلی زحمت تونست قاچاقی شما رو سوار هواپیما کنه ... بعد از پیاده شدن هم چمدونشون رو اشتباهی می برن و کلی معطل می شن تا چمدون رو پس بگیرن ...

یه کمی اذیت شد ولی خوب باید حتما این سفر رو میرفت .... خدا رو شکر الان حال مامانی خیلی خوبه ... یه مقداری کسل و افسرده بود که خدا رو شکر بعد از این سفر بهتر شده و خیال منم راحت تر ... در ضمن این که شما اولین سفرتون رو با مامانی و بابایی رفتید ... 

عزیز دل خاله نمی دونی چقدر دوست دارم .......