خاله خانومی

دختری یا پسر ؟؟؟

سلام نفس  

خوبی؟ 

بالاخره انتظار های ما دیشب تموم شد ... مامانی دیروز وقت سونوگرافی داشت ... قرار بود ساعت پنج بره و من از خود ساعت پنج گوشی تو دستم بود ... دیگه از دلشوره داشتم خل می شدم ... تا ساعت هشت که مامانی شما زنگ زد ... 

قبل از هر چیزی از سلامتیت پرسیدم و مامانی هم گفت خدا رو شکر سالمی ... وقتی پرسیدم حالا بگو دختر یا پسر ؟ مامانی گفت چی دوست داری؟ 

گفتم دختر خیلی دوست دارم اگه دختر باشه رو چشمام جا داره، اگه پسر هم باشه بازم دوسش دارم و رو سرم جا داره ... 

 

  

... تو رو چشمام جا داری گیس گلابتون خاله ...