خاله خانومی

سلام قند و نبات 

خوبی خاله ؟ 

این روزها به طرز وحشتناکی گرفتاریم ... 

وسایل شما رو با کمک حاج بابا بالاخره فرستادم ... برای مامانی یه مهمونی گرفتم و دوستاش رو دعوت کردم ... فکر کنم خوشش اومد ... 

باور کن دارم تمام تلاشم رو می کنم تا چیزی کم و کسر نباشه ... 

امروز آخرین روز کاری مامانیه ... اگه خدا بخواد قراره بیشتر استراحت کنه ... آخه ماشاالله مامان شما خیلی شیطونه ... اصلا آروم و قرار نداره  

تقریبا همه چیز مرتبه و کار زیادی باقی نمونده ... 

شمارش معکوس برای ما شروع شده خاله ... فقط 18 روز باقی مونده تا من تو رو تو بغلم بگیرم ...