خاله خانومی

سلام جزغل عزیز  

این روزها هوا کاملا بهاریه ... می دونی خاصیت هوای بهار نا متعادل بودنشه ... یعنی یه لحظه هوا آفتابیه٬یه لحظه بارون می یاد٬ یه لحظه هوا گرم می شه و گاهی هم یه دفعه سرد می شه ... 

حال و هوای منم این روزها عجیب بهاری شده ... یه روز دلشوره می گیرم و نگرانم٬ روز بعد یه حس دیگه دارم و ترجیح می دم سکوت کنم این موقع ها می گم خالی از هر احساسی هستم و یه روز انگار تمام صورتم می خنده ... 

ولی جدای از همه این ها یه ترس بدی تو دلم رخنه کرده ... ترس از تنهایی ... شبیه یه آدم کورم که افتاده تو یه اتاق پر نور ... اما نمی تونه دستگیره در رو پیدا کنه ... 

جزغل این روزها یه کمی زیادی قاطی کردم ... ولی درست می شه ...