خاله خانومی

سلام خاله 

خوبی؟ 

امروز اول اردیبهشته ... یعنی دومین فصل بهار ... 

تو چون متولد پاییز خواهی بود احتمالا عاشق همون فصل هستی ... راستش نمی دونم ولی اغلب آدمهایی که دیدم عاشق فصلی هستن که توش متولد شدن ... مثلا من عاشق بهارم و احتمالا تو عاشق پاییز ... نمی دونم شاید هم نه ... 

به هر حال امروز اولین روز یه ماهه جدیده ... ماهی که برای من معانی زیادی داره ... مطمئن باش در آینده ماهها برای تو هم پر معنی خواهند بود ... 

امیدوارم زندگیت در آینده سرشار باشه از خوشی ... و من به خوشی تو خوش باشم ...