خاله خانومی

سلام جزغل نازنین  

خوبی خاله؟ 

هفته ها داره سخت و طولانی می گذره ... مامانی هنوز هم حالش بده ... قراره فردا بره پیش دکتر تا هم از سلامتی خودش مطمئن بشیم هم شما فنچولک دوست داشتنی و عزیز ...