خاله خانومی

سلام جزغل نازنین 

دیروز مامانی تست غربالگری داشت ... والله ما که نمی دونستیم یعنی چی بعد آخرش به این نتیجه رسیدیم که حتما شما رو می خوان بذارن تو الک ... 

قرار بر این شد که من همراه مامانی باشم  ... رفته بودیم بیمارستان ... وای چه جای ناز و قشنگی بود ... هوا بارونی بود ... با مامانی تو فضای باز نشسته بودیم روی نیمکت ها ... انگار تو یکی از رستورانهای کنار دریا نشسته بودی ... حس خوبی داشت ... خلاصه شما مورد غربالگری قرار گرفتی و فهمیدیم که خدا رو شکر شرایط کاملا نرماله ... 

راستی عکستون رو هم دیدیم ... فدای شما ...